Skattetillägg även för den som gjort självrättelse

Enligt de nya reglerna ska skattetillägg kunna tas ut om: Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontrollrättelsen har en koppling till den generella kontrollenrättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket...

Konsekvenser av att privat sjukvård blir skattepliktig

Förmån av fri sjukvård är en ganska vanlig förmån som arbetsgivare kunnat ge den anställde skattefritt. Men nu gäller nya regler från 1 juli 2018. Riksdagen har fattat beslut om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige. En arbetsgivare...

Personalliggare i nya branscher från 1 juli

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård,fordonsserviceverksamhet...

GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen gälla alla företag. På verksamt.se finns en praktisk guide för dig som undrar vad detta kommer att innebära för dig och ditt företag. Hela förordningen och en hel del bra informationsmaterial finns också på...

Viktiga ändringar i 3:12-reglerna

Regeringen har lämnat förslag på ändringar i 3:12-reglerna. De viktigaste är: Fåmansföretag som äger mindre än 4 % av aktierna i fåmansföretaget föreslås helt gå miste om möjligheten att utnyttja löneunderlagetGamla lönekravet på 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets...