Vi på HR Redovisning i Klippan AB värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter.

Det finns ett antal områden som tillsammans ger dig helheten över hur vi ser på integriteten och säkerheten gällande dig som kund till HR Redovisning i Klippan AB. Dessa finns i ett antal avsnitt som kan komma att uppdateras och fyllas på med mer information framöver.

Så håll dig gärna uppdaterad!

Integritetspolicy
Information till dig som är personuppgiftsansvarig