Välkommen till HR Redovisning i Klippan AB

HR Redovisning är en auktoriserad redovisningsbyrå som är medlem i FAR och arbetar efter REKO.

vi2

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förväntningar som ställs av samhället och näringslivet.

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde SRF och FAR ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

 Krav för auktorisation

För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man som medlem och Auktoriserad Redovisningskonsult:
• genomgå aktualitetsutbildning
• följa etiska regler
• genomgå kvalitetskontroll
• inneha godkänd ansvarsförsäkring
Vart tredje år måste certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas, bland annat gäller att kraven på aktualitetsutbildning måste ha uppfyllts.
För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år. Däremellan sker uppföljningar med kontrollbesök och självdeklarationer.

Skatteverket, FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att samarbeta för gemensam samhällsnytta inför deklarationsåret 2013.

Samarbetet innebär att Skatteverket kan få kännedom om vilka deklarationer som medlemmarna i FAR och SRF har medverkat till att upprätta. Det är helt frivilligt för redovisningskonsulterna, revisorerna, skatterådgivarna och deras kunder att lämna uppgifterna till myndigheten. Målet är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller.