HR Redovisning är stolta medlemmar i Företagarna som driver opinion för att förbättra företagsklimatet i Sverige. Både Jenny och Adnan är engagerade i styrelsearbetet i den lokala föreningen.

För oss är det viktigt att bidra till att undvika social obalans genom utanförskap och därför är vi sedan många år med och sponsrar projektet Våga Börja Prata, http://vagaborjaprata.se/ Våga Börja Prata är ett sätt att börja bygga tillitsfulla relationer mellan barn till missbrukare och vuxna.

Vi vill även vara med och påverka hur våra barn har det och därför stöttar vi Stiftelsen Aktiv Skola. Därigenom är vi med och ger ut en föräldrahandbok som delas ut till skolor som sedan i sin tur kan dela ut den till alla i årskurs 1. Vi kommer framöver även vara med och trycka upp en handbok om grooming som kommer att delas ut till alla barn i årskurs 5 i Klippans Kommun.

För att stödja och främja en sund och hälsosam livsstil är vi med och sponsrar den lokala fotbollsklubben Klippan Förenade Fotboll, KFF.

Även den lokala innebandyklubben, Åby Innebandyklubb, Åby IBK, sponsras av oss.

Varje år skänker vi en del av vår vinst till olika välgörande ändamål.