Checklista inför bokslut

– Verifikationer för hela räkenskapsåret samt för 2 månader därefter.

– Genomgång av anläggningsregister och noteringar om det är något som ev. ska utrangeras.

– Kopior på skattedeklarationer (om dessa ej finns i redovisningen) samt skattekontoutdrag. Även för 2 månader framåt.

– Inventeringslista lager.

– Bokslutsbilaga kundfordringar och leverantörsfakturor och notering om ev. någon faktura inte kommer att bli betald / betalas.

– Uppgifter om upplupna semesterlöner.

– Kontoutdrag bank och postgiro.

– Engagemangsbesked från banken per bokslutsdatum.

– Kopia på försäkringsbrev om detta ej sitter bland verifikationerna.

Adress

Box 103
264 22 Klippan

Telefon

Telefon 0435-152 91
Fax 0435-152 95