Bokföring

Vi på HR Redovisning tar gärna på oss ansvaret att löpande sköta om er bokförning.

Ni erbjuds hjälp med månadsredovisning av moms med snabb återrapportering samt hjälp med upplägg av redovisningsrutiner och löpande konsultation. Redovisningen kan skötas både hos dig eller på vårt kontor.

Genom detta engagemang kommer vi närmare er verksamhet och håller en hand över de ekonomiska frågorna. Vår service gör det enkelt för er att fokusera på det viktiga med företagandet – nämnligen kärnverksamheten och utvecklandet av affärskontakter.

Bokslut/deklaration

När det blir dags för bokslut och deklaration axlar vi gärna ansvaret för detta.

För varje räkenskapsår i aktiebolag upprättar vi bokslut och ser till att bokslutet revideras och sänds till Bolagsverket.
Vid revisionen samarbetar vi med revisionsbyråer som har bred erfarenhet och kompetens av revision i familjeägda bolag.

Bokslut upprättas även för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

Genom att använda våra tjänster får ni tid över till annat. Vi sorterar ut det viktiga i bokslutet och organiserar allt enligt god redovisningssed. Vår service i samband med bokslutet gör det enkelt för er att fokusera på det viktiga med företagandet.

Vi erbjuder er en fullgod service och kontroll över hela boksluts- och deklarationsprocessen.

CHECKLISTA

Konsultationer

Då vi har bred kompetens och erfarenhet inom olika branscher, företagsformer och programvara kan vi åta oss en mängd olika konsultuppdrag som har företagsekonomisk inriktning såsom bolagsärenden, budget, resultatanalys samt skattefrågor för bolaget och dess ägare.

Vi använder externa skattejurister för avstämning och rådgivning i komplexa skattefrågor.

Sekretess och integritet är starka värdeord i alla kundbemötanden.