Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts från 26,3 till 22%.

Höjd gräns för minnesgåvor

Beloppsgränsen för minnesgåvor till anställda har höjts från 10 000 kr till 15 000 kr.

Kortare karenstid för näringsidkare

Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan återigen välja en (1) karensdag i sjukförsäkringen.

Höjt schablonavdrag för uthyrning av bostad

Det fasta schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från 21 000 kr till 40 000 kr.

Nya faktureringsregler för moms

Riksdagen har beslutat om nya faktureringsregler med anledning av EU:s nya faktureringsdirektiv. Bland annat klargör de nya reglerna under vilka förutsättningar svenska faktureringsregler ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Enklare att hyra ut sin privatbostad

1 februari 2013 införs nya regler i syfte att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder, bland annat ska hyran få sättas friare än idag.