Juridiska personer ska numera lämna sina inkomstdeklarationer vid en av fyra fastställda tidpunkter, beroende på vilken månad räkenskapsåret avslutas. Vi redogör för vilka datum som gäller för deklaration, slutskattebesked och kvarskatt.

Juridiska personer ska numera lämna sina inkomstdeklarationer vid en av fyra fastställda tidpunkter. Om samtliga handlingar lämnas elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst erhålls en extra månads inlämningstid. För juridiska personer kan endast inkomstdeklaration 2 (INK2), som används av aktiebolag, för närvarande lämna samtliga handlingar elektroniskt.

Bokslutsmånad under år 2013Deklarations-tidpunkter ordinarieDeklarations-tidpunkter elektroniskSlutskattebesked under år 2014Kvarskatt betald senast
jan – april1 nov 2013 2 dec 2013vecka 1614 juli
maj – juni16 dec 201315 jan 2014vecka 2412 sept
juli – aug3 mars 20141 april 2014vecka 3312 nov
sept – dec1 juli 20141 aug 2014vecka 5112 mars