Regeringen har lämnat förslag på ändringar i 3:12-reglerna. De viktigaste är:

  • Fåmansföretag som äger mindre än 4 % av aktierna i fåmansföretaget föreslås helt gå miste om möjligheten att utnyttja löneunderlaget
  • Gamla lönekravet på 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets kontanta löner ligger kvar
  • Löneuttagskravet om 10 inkomstbasbelopp sänks till 9,6 inkomstbasbelopp
  • Lönebaserat utrymme får högst uppgå till 50 gånger egen eller närståendes ersättning
  • Lönebaserat utrymme höjs från 25 % till 50 % på hela löneunderlaget vilket gynnar delägare i fåmansbolag som tidigare använt sig av schablonregeln.