Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta

  • kropps- och skönhetsvård,
  • fordonsserviceverksamhet samt
  • livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.