Förmån av fri sjukvård är en ganska vanlig förmån som arbetsgivare kunnat ge den anställde skattefritt. Men nu gäller nya regler från 1 juli 2018.

Riksdagen har fattat beslut om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige.

En arbetsgivare som betalar premier för privat hälso- och sjukvård kommer från och med 1 juli 2018 att få fullt avdrag för betalda premier. Det rör sig om en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska räkna med i underlaget för arbetsgivaravgifter.

För den anställde innebär det att premien nu är en skattepliktig förmån som ska beskattas som lön, alternativt ett nettolöneavdrag. Det finns därmed inga skattemässiga fördelar med löneväxling mot denna förmån.

Lägg märke till att reglerna om avdrag respektive skattefrihet för företagshälsovård, rehabilitering eller förebyggande insatser inte påverkas.